Başkan Yılmaz’dan Ebeler için çağrı

Başkan Yılmaz’dan Ebeler için çağrı
  • 21.04.2017
  • 44 kez okundu
Reklam

Açıklamada, Ebeler Haftası nedeniyle Türk Sağlık-Sen olarak bir anket çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Dr. Yılmaz, internet sitesi üzerinden yapılan ve sorunlarını tespit için gerçekleştirilen ankete 1295 ebenin katıldığını bildirdi. Yılmaz, anket sonuçlarına göre, ebelerin yüzde 70’inin son bir yılda fiziksel ve sözlü şiddete uğradığını, yüzde 75’inin ücretlerin yetersiz olduğunu düşündüklerini, yüzde 55’inin sabit ek ödeme dışında sadece 0-100 TL arasında performans ücreti aldığını ifade etti.
Türk Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Dr. Ali İhsan Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "Yüzde 78’i kurum amirleri veya çalışma arkadaşları tarafından mobbinge maruz kalmış, yüzde 38’ine göre çalışma hayatlarındaki en büyük endişe amir baskısı, yüzde 25’ine göre ise iş güvencesinin ortadan kalkması. Çalışma hayatlarını zorlaştıran en önemli unsur yüzde 32’sine göre personel eksikliği, yüzde 26’sına göre ücretlerin yetersizliği. Yüzde 26’sı 60 saatin üzerinde, yüzde 13’ü 40 saatin üstünde aylık nöbet tutuyor. Yüzde 88’inin çalıştığı kurumda kreş hizmeti bulunmuyor. Yüzde 75’i Sağlık Bakanlığı’nın sorunları ile ilgilenmediğini düşünüyor. Yüzde 67’si ailelerine az vakit ayırabilmekten şikayetçi. Yüzde 16,37’sı ise hiç vakit ayıramadığını belirtiyor."
Türk Sağlık Sen Antalya Şubesi Başkanı Dr. Ali İhsan Yılmaz, anketten ortaya çıkan sonuçlara göre bugün Türkiye’de görev yapan yaklaşık 54 bin ebenin sıkıntılarla uğraştığını belirtti. Ebelerin birçok sorunla baş başa bırakıldığını anlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Aldıkları ücretler yeterli değildir. Şiddet ve mobbinge maruz kalmaktadırlar. Aileye hizmet verenlerin, annelerin ve bebeklerin yanında olanların, ailelerine vakit ayıramamaları, kreş hizmetinden bile çok büyük oranda mahrum kalmaları kabul edilebilir gibi değildir. Türk Sağlık-Sen olarak 21-28 Nisan Ebeler Haftasında sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Göstermelik kutlamalar yerine ebe arkadaşlarımızın mağduriyetlerini çözmeden, taleplerini karşılamadan yana bir tavır ortaya konulmalıdır."
EBELER HAFTASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETİN SONUÇLARI
Türk Sağlık-Sen tarafından düzenlenen, ebeler haftası anketine 1295 kişi katılmıştır. Yapılan anketin verileri bilgisayar ortamında toplanmış daha SPSS paket programında çeşitli testler uygulanarak sonuçları elde edilmiştir.
1) Yaşınız
Ankete katılan 1295 ebenin yaş aralıklarına göre dağılımı; yüzde 31,97’si 18-30 yaş arası, yüzde 47,34’ü 31-40 yaş arası, yüzde 17,53’ü 41-50 yaş arası ve yüzde 1,85’i de 51 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların yüzde 1,31’i bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
2) Mesleğinizden Memmun musunuz ?
Ankete katılan 1295 ebeye mesleğinizden memnun musunuz diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 23,22’si mesleğinden hiç memnun değil, yüzde 20,64’ü mesleğinden memnun değil, yüzde 28,30’u kararsız, yüzde 14,86’sı mesleğinden memnun ve yüzde 12,98’i de mesleğinden oldukça memnun olduğunu belirtmiştir.
3) Sabit Ek Ödeme Dışında Ne Kadar Performans Ücreti Alıyorsunuz ?
Ankete katılan 1295 ebeye sabit ek ödeme dışında ne kadar performans ücreti alıyorsunuz diye sorduğumuzda; katılımcıların yüzde 55,68’i 0-100 TL arası, yüzde 12,43’ü 101-200 TL arası, yüzde 9,19’u 201-300 TL arası, yüzde 5,25’i 301-400 TL arası, yüzde 5,02’si 401-500 TL arası ve yüzde 8,49’u ise 500 TL üzerinde performans ücreti aldığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 3,94’ü bu soruya cevap vermekten çekinmiştir.
4) Maaş ve Diğer Ödemelerin Yeterli Olduğuna İnanıyor Musunuz ?
Ankete katılan 1295 ebeye aldığınız maaş ve diğer ödemelerin yeterli olduğuna inanıyor musunuz diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 75,21’i maaş ve diğer ödemelerin yeterli olduğuna inanmadığını belirtmiştir. Yüzde 4,94’ü yeterli, yüzde 18,46’sı ise kısmen yeterli olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,39’u bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
5) Çalışma Hayatınızdaki En Büyük Endişe Nedir ?
Ankete katılan 1295 ebeye çalışma hayatınızdaki en büyük endişe nedir diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 17,53’ü şiddet, yüzde 38,76’sı amir baskısı, yüzde 25,1’i iş güvencesinin ortadan kalkması, yüzde 16,76’sı ise bulaşıcı hastalıkların çalışma hayatlarındaki en büyük endişe olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,85’i bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
6) Kurum Amirleri Veya Çalışanlar Tarafından Mobbinge Maruz Kaldınız mı ?
Ankete katılan 1295 ebeye kurum amirleri veya çalışanlar tarafından mobbinge maruz kaldınız mı diye sorduğumuzda yüzde 20’si mobbinge hiç maruz kalmadığını belirtmiştir. Yüzde 7,1’i bir defa, yüzde 31,51’i birkaç defa, yüzde 23,94’ü birçok kez, yüzde 15,68’i sayısını hatırlamadığı kadar çok mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,78’i bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
7) Son 1 Yıl İçinde Sözlü Veya Fiziksel Şiddete Maruz Kaldınız mı ?
Ankete katılan 1295 ebeye son 1 yıl içinde sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldınız mı diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 27,49’u son 1 yılda sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmadığını belirtmiştir. Yüzde 13,51’i 1 defa, yüzde 33,9’u birkaç defa, yüzde 17,14’ü birçok kez ve yüzde 6,18’i ise sayısını hatırlayamadığı kadar çok sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,78’i bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
8) Çalışma Koşullarınızı Zorlaştıran Unsurlar Nelerdir ?
Ankete katılan 1295 ebeye çalışma koşullarınızı zorlaştıran unsurlar nelerdir diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 32,66’sı personel eksikliği demiştir. Yüzde 26,95’i ücretlerin yetersiz olması, yüzde 13,44’ü yetersiz ekipman, yüzde 10,5’i uzun çalışma süreleri, yüzde 9,88’i nöbetler ve yüzde 4,71’i de hizmet içi eğitimlerin kısıtlı olmasının çalışma koşullarını zorlaştırdığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,85’i bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
9) Aylık Toplam Nöbet Süreniz Ne Kadar ?
Ankete katılan 1295 ebeye aylık toplam nöbet süreniz ne kadar diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 36,29’u 0-20 saat, yüzde 12,82’si 21-40 saat, yüzde 13,82’si 41-60 saat ve yüzde 26,41’i 60 saat üzerinde aylık nöbet tuttuğunu belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 10,66’sı bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
10) Ailenize Ne Kadar Vakit Ayırabiliyor sunuz ?
Ankete katılan 1295 ebeye ailenize ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 67,49’u ailelerine az vakit ayırabildiklerini belirtmiştir. Yüzde 16,37’si hiç vakit ayıramadığını ve yüzde 14,36’sı da yeteri kadar vakit ayırabildiğini belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,78’i bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır. Ankete katılan 1295 ebeye Sağlık Bakanlığı sorunlarınızla ilgileniyor mu diye sorduğumuz zaman katılımcıların yüzde 75,06’sı bakanlığın sorunlarla ilgilenmediğini belirtmiştir. Yüzde 20,62’si kısmen ilgilenildiğini ve yüzde 2,86’sı da bakanlığın ebelerin sorunlarıyla ilgilendiğini belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 1,47’si bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.
11) Kurumunuzda Kreş Hizmeti Var mı ?
Ankete katılan 1295 ebeye kurumunuzda kreş hizmeti var mı diye sorduğumuzda katılımcıların yüzde 88,65’i kurumlarında kreş hizmeti olmadığını belirtmiştir. Yüzde 8,73’ü ise kreş hizmeti olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 2,63’ü bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır.

Reklam
Büyükşehir’den özel çocuklara yaz okulu
Döşemealtı’ndaki Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlediği ücretsiz yaz okulu ile engelli bireylerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerini...
Antalyaspor formalarını tanıttı
Antalyaspor’un 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu’nda giyeceği formalar tanıtıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan iki ayrı video ile tanıtımı yapılan...
Engelsiz Kepez
Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği örnek bir çalışmaya imza attı. Otizmli çocuklar, yaz tatili...
Çevreci Atölyeler iş başında
Muratpaşa Belediyesi, GEA iş birliğiyle Yeşildere Mahallesi’nde bulunan belediyenin Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde öğrencilere yönelik ‘Çevreci Atölyeler’ çalışmasına başladı....
22. Feslikan Yaz Şenlikleri 27-28 Temmuz’da
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,  bu yıl 22’incisi düzenlenecek olan Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri’nin 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi. 27...
BAŞKAN YÜCEL’DEN PEHLİVANLAR DİYARI GÖKBEL’E DAVET
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel, hafta sonu gerçekleşecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne...
Kepez’in sokakları pırıl pırıl
Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için...
Sutopu Takımları Hatay ve Adana’da
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen U19 Bayanlar 2. Lig Final ve Grup Müsabakaları Hatay’da başladı. 21 Temmuz’a kadar sürecek olan...
Büyükşehir kırsalda çalışıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalındaki yollarda bakım, onarım ve yama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi...
Büyükşehir’den sanat dolu bir yaz
Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 12 branşta yaklaşık 639 öğrenciye ücretsiz enstrüman kursu veriyor. Öğrenciler müzik dolu bir yaz...
“1-1″lerini yenemediler !
Antalyaspor, 7 Temmuz’da başladığı Erzurum kampı çerçevesinde ilk hazırlık karşılaşmasını Gençlerbirliği ile oynadı. Bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen Başkent...
TOSMUR MAHALLESİ’NE YENİ ÇOCUK PARKI
Alanya Belediyesi’nin insan odaklı sosyal belediyecilik misyonuyla yaptığı yatırımlar aralıksız devam ediyor. Ekipler, son olarak Tosmur Mahallesi’nde sürdürdüğü park inşaatını...
Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
Konyaaltı Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında bitkisel yağ ve elektronik atıkların toplanması amacıyla mahalle muhtarlıklarına atık kutuları yerleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi...
İşlek’ten Bahçeli’ye ziyaret
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek üç aylık başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlattı. Türkiye rekoru...
Ecdada ziyaret..!
Antalya Çanakkaleliler Derneği, kültür gezilerinin bir yenisine Çanakkale gezisini ekledi.  Antalya Çanakkaleliler Derneği‘nin düzenlediği gezide, Antalya’da faaliyet gösteren dernek başkanları ve dernek üyeleri ile birlikte Çanakkale’ye...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ